Nyitva tartás: H-P 7:30-16:00

Bérleti feltételek

A Bérbeadó a Bérlő használatába adja az üzemképes, tiszta állapotú bérleti tárgyat.
A szerződés fennállása alatt a Bérbeadó saját költségén gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett hibák javításáról, ill. a bérleti tárgy cseréjéről.

Arra az időre, amíg a bérleti tárgy rendeltetésszerűen nem használható, a Bérlőnek bérleti díjat fizetni nem kell.

A bérlet létrejöttének alapvető feltételei:


  • A Bérlő nevére szóló érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya.
  • Tárgyhavi, vagy előző havi e névre és lakcímre szóló közüzemi számla.
  • Esetenként ezek mellett letéti díj, melynek összegét a Bérbeadó Üzletvezető állapítja meg.
  • A bérleti díj előre fizetendő.


A Bérlő köteles gondoskodni áramvédő relével ellátott elektromos hálózatról, valamint a bérelt gép szakképzett kezelőjéről. Az esetleges balesetért teljes felelősséggel tartozik.

A Bérlő jogosult a bérleti díjnak legkésőbb a lejárat napján történő befizetésével szerződést hosszabbítani mindaddig, amíg a bérelt tárgyat használni kívánja. A bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik és a Bérlő a bérleti tárgyat üzemképes, tiszta állapotban, hibátlan tartozékaival együtt köteles visszaszállítani.

Meghibásodás, vagy rongálódás esetén a Bérlő tartozik a bérleti tárgyat az üzletbe azonnal visszahozni.

Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult a bérleti tárgyat a Bérlőtől elszállítani. A szállítással felmerülő költség és a beszállítás napjáig felmerülő bérleti díj a Bérlőt terheli.

Ha a bérleti tárgy visszaszállítása a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, elvész, vagy használhatatlanná válik, stb., a Bérlő köteles a bérleti tárgynak tényleges értékét megfizetni.

A Bérlő ezt meghaladóan kártérítési átalányt köteles fizetni az elmaradt bérleti díjra 6 havi időtartamra. (Ez legfeljebb a bérleti tárgy tényleges értékének összege.)

Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik, a Bérlő köteles a javítási költségeket és a Bérbeadó egyéb igazolt költségét ill. kárát megtéríteni.

A bérleti szerződés fennállása alatt a bérlet és a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthető el és nem terhelhető.

Felek a jelen szerződés várható per esetére kikötik a B.A.Z megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.